fredag 26 februari 2010

Ninja librarian -

- eller, alla kunskaper kan komma till nytta när du arbetar som bibliotekarie ...

Inga kommentarer: